GILLETS STYRELSE 2018
består av följande personer:

Ålderman

Christina Norén-Svensson

Bitr. Ålderman
Helena Gradow

Skrivare


Kisteman

Lars Fridén

Skaffare

Birgitta Gustavsson och
Anna-Greta Gullberg

Gillesmästare o webmaster

Leif Andersson

Gillesmästare

Bengt Granberg


Räfsteman

Rickard Grähs (sk)

Räfsteman

Bengt Tynnvall

Ersättare

Sune Synnelius


Övriga funktionärer: 

Samverkan övr. gillen i Västerås

Christina Norén-Svensson

Valnämnd

Per-Åke Svensson (sk), Gull Tynnvall  och Monica Svensson

Samarb. Sveriges Västgötagillen

Christina Norén-Svensson