Västgöta Gille´s program 2018:


  • Lördag 17 mars Årsstämma kl.17:00 med Bo Senter som gäst (Referat).
    • Verksamhetsberättelse 2017 (länk)
    • Verksamhetsplan 2018 (länk)

  • Lördag 25 augusti Sommarparty i Gränsta med övriga gillen i sta´n (Referat).

  • Lördag 6 oktober kl. 13:00 Höstlunch på Odd Fellow med Martin Helander som gäst. Martin är son till gillets legendariske talman Gunnar Helander och han kommer att tala under rubriken "Västgötahistorier" (Referat).

  • Onsdagen den 5 december Adventsbön i Skerike kyrka kl. 18.00 följt av kyrkkaffe i gamla prästgården (Referat)
  • Till årsstämman den 9 mars 2019 kommer landshövdingen i Västra Götaland, Anders Danielsson, att gästa oss i gillet.


Om du vill titta tillbaka på tidigare träffar kan du klicka här.