Aktuell information för medlemmar

Årsavgiften
Medlemsavgiften 2019 är enl. beslut på Årsstämman 200:- kr/pers., som betalas till plusgironumret  32 79 58 - 5.  

Rekrytering
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi vädjar till våra medlemmar att hjälpa till med värvningen! Hänvisa till den här hemsidan eller kontakta Åldermannen Christina Norén-Svensson (tel. 021-18 63 54) så får du mera information. Påverka släkt och vänner att gå med!
Du, som är intresserad att bli medlem i vårt Gille kan också kontakta vår kisteman (=kassör) Lars Fridén, (tel. 021 -35 31 08), eller någon annan kontaktperson.

Matrikel
Läs vår medlemsmatrikel och meddela oss gärna ev. korrigeringar, så att vårt medlemsregister hålls riktigt. Vi vill också gärna komplettera med e-postadress, så vi ber alla, som har sådan, att meddela oss denna. Sänd gärna e-post till Lars Fridén eller Leif Anderssson så registrerar vi den. Se kontaktperson.

Rekommenderad bok 
Vår gästkåsör för ett par år sedan, Sven-Olof Ask, har skrivit en bok med titeln "I Skara: Människor och Miljöer, Minnen och Reflexioner"  Intresserade kan få tel.nr till Ask genom Åldermannen.

Västgötabygden
Så heter den utmärkta tidskrift, som utges av Västergötlands Hembygdsförbund. Den utkommer med sex nummer per år. Du prenumererar genom att sätta in 150:- på: ”Västgötabygden”, postgiro 85759-9. (Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress).