Vad är Västgöta Gille i Västerås?
Enligt
stadgarna är Västgöta Gille i Västerås "en sammanslutning av västgötar i Västerås med omnejd till bevarande av sambandet med hembygden och till inbördes gamman".
Även den, "som genom minnen och verksamhet eller av liknande förhållanden känner sig knuten till till det gamla landskapet" , kan bli medlem. Det innebär alltså i korthet, att alla, som är intresserade av vår verksamhet, kan bli medlemmar!
Gillet stiftades redan 1925 av dåvarande rektorn vid läroverket Samuel Landtmanson, som också blev dess förste ålderman (=ordförande). För närvarande har Gillet ca 110 medlemmar.

I mitten av mars har gillet årsstämma och i mitten av oktober ett höstmöte. Vid båda tillfällena är det middag med underhållning. Gillet anordnar också föredrag samt har varje år en resa till Västergötland eller annan plats med anknytning. I december varje år möts vi till adventsbön med kyrkkaffe.

Vårt Gille är medlem i Västergötlands Hembygdsförbund.

Välkommen som medlem i Västgöta Gille! Se vidare medlemsinfo.