Årsstämma Västgöta Gille den 7 mars 2020

Västgöta Gille Västerås hade den 7 mars sin årliga stämma i Odd Fellows festlokal.

Stämman samlade knappt 30 västgötar och öppnades efter parentation med Christina Noren-Svensson som  talman.Avtackning Helena o Lars

Till ålderman omvaldes Christina Norén Svensson,  ledamöterna Birgitta Gustafson och Anna-Greta Gullberg omvaldes för 2 år.

Som nya i styrelsen valdes Monica Svensson (för 2 år) och Gull Tynnvall (för 1 år).

Kvarstående ledamöter i styrelsen är Leif Andersson och Bengt Granberg.

Lars Fridén och Helena Gradow avtackades för sina långa styrelseuppdrag och Richard Grähs avtackades som räfsteman.


Styrelsens arbete med att modernisera Gillet redovisades och accepterades av stämman. Gillets stadgar har uppdaterats och de godkändes en första gång. Det slutliga godkännandet skall ske vid nästa stämma.

Sigge Olssson utsågs till hedersmedlem.

Sigge spelarHelena deklamerarEfter mötesförhandlingarna följde en festmåltid. Sigge Olsson spelade och bordsvisor sjöngs.


 
Inbjuden gäst var tyvärr förhindrad att deltaga pga. sjukdom. Istället berättade Helena Gradow om sin far poeten Helge Jedenberg och läste hans dikter. Intressant och gripande!

Vid kaffet med hembakad kaka följde lottdragning och allas tack till Ann-Louise, som serverat.

Styrelsen tackade för generösa bidrag till vinstbordet.

Det blev en härlig gilleskväll med trevligt program och mycket god mat.
Foto: Monica Svensson, Leif Andersson, Helena Gradow