ÅRSSTÄMMA Västgöta Gille den 9 mars 2019
med gäst Anders Danielsson

Västgöta Gille Västerås hade den 9 mars sin årliga stämma i Odd Fellows festlokal.

Kistemannens rapport

Stämman samlade 40 västgötar och öppnades efter parentation med Elisabet Fridén som  talman.

Till ålderman omvaldes Christina Norén Svensson liksom ledamöterna Helena Gradow, Leif Andersson och Bengt Granberg.. Kvarstående ledamöter i styrelsen är Birgitta Gustafson, Anna-Greta Gullberg samt Lars Fridén. .

Gull Tynnvall utsågs till hedersmedlem.


Efter mötesförhandlingarna följde en festmåltid. Sigge Olsson spelade och bordsvisor sjöngs.


Anders Danielsson Inbjuden gäst var Anders Danielsson, landshövding i  Västra Götaland, som informativt och med humor talade om "Landshövding - i går, i dag, i morgon".

Vid kaffet med tiramisu följde lottdragning och allas tack till Kerstin och Ann-Louise, som serverat. Styrelsen tackade för generösa bidrag till vinstbordet.

Det blev en härlig gilleskväll med trevligt program och mycket god mat.


PresidietKaffebordetSigge o Bo

Text:  Christina Norén-Svensson o Leif Andersson, foto: Agne Thulin